اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:195
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت دولت در امور پارلمانی تدارکات امور ساختمانیاعمار ساختمان های غير مسکونیsmpa/06/NCBتدارک سمنت معه سیخ ساحه لندسکیپ تعمیر جدید وزارت دولت در امور پارلمانی 08/05/13966875850َرکت ساختمانی خالد حسامی 08/07/1396
2پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-76/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastructure of Qalacha-e-Khumdan (Lot 2) Gozar , D-8, Kabul City25/03/139665990293شرکت ساختمانی نوین حکیم زاده29/12/1396
3پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-69/TUpgrading Infrastructure of Sanaturium Trunk Gozar , D-6, Kabul City09/03/139632560600شرکت ساختمانی حکمت الله خان ناصر09/10/1396
4پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-60/UUpgrading Infrastructure of 212 Family Gozar , D-11, Kabul City09/03/139670190970شرکت ساختمانی حکمت الله خان ناصر29/12/1396
5پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KMDP/W-59/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastructure of Qala-e-Kashif Gozar, D-5, Kabul City26/02/139671624784شرکت ساختمانی جمال عزیز29/12/1396
6پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KMDP/W-56/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastructure of Hazara-e-Baghal Gozar, D-11, Kabul City09/02/139680079401شرکت ساختمانی یونایتد آریوب29/12/1396
7پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KMDP/W-74/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastructure of Pul-e-Khoshk Gozar , D-13, Kabul City05/02/139685446400شرکت ساختمانی یحیی یوسفی لند بلدرز29/12/1396
8پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KMDP/W-67/UInvitation for Bids (IFB) For PROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastructure of Ahmad Sha Mena, Block 3 Gozar, D-12, Kabul City 09/01/139682271800شرکت ساختمانی کنسرویبل29/12/1396
9پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-53/UPROCUREMENT OF WORKS FOR Upgrading Infrastructure of Taimani – Qala-e-Fatullah Gozar, D-10, Kabul City09/01/1396101005146شرکت ساختمانی گلکسی اسکای29/12/1396
10پروگرام انکشافی شهرکابلتدارکات امور ساختمانیبرنامه انکشافی شاروالی کابلKMDP/W-47/UProcurement of works for upgrading Infrastructure of Qala Kajal, kabul, Afghanistan.11/10/139547057950شرکت ساختمانی نوین حکیم زاده11/09/1396
12345678910...