اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:76
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود پروزه براي بودجه عاديKM-SW-NCB-0015-1396امور ساختمان سرک مقابل ناحیه (6) اعتبار از پل سرخ الی پل عقب حوزه سوم 18/08/139638014657شرکت ساختمانی فقیر محمد رحمانی 29/12/1396
2شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KM-SW-NCB-009-1396امور ساختمان سرک های پروژه تایمنی عقب هوتل آسمان آبی20/08/139644682102شرکت ساختمانی فقیر محمد رحمانی 29/12/1396
3شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیدیزاین، تنویر وساختمان سرکهای شهریKM-SW-NCB-027-1396امور ساختمان و تنویر سرک اعتبار از چهار راهی محبس الی بلاکهای سلیم کاروان18/08/139680299455شرکت ساختمانی قیصر افغان 29/12/1396
4شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KM-SW-NCB-019-1396ساختمان و اسفالت ریزی امور باقی مانده سرک بی بی سروری سنگری30/07/139611881092شرکت ساختمانی قلعه بوست اچک زی 29/12/1396
5شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KM-SW-NCB-011-1396امور ساختمان سرک (۱۸) \روان سوم 20/07/1396147059741470597420/12/1396
6شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KM-SW-NCB-0046-1396امور ساختمان سرکهای گزک واقع ناحیه 22 شهر کابل06/05/139649346362شرکت ساختمانی منطور هلال و قیصر افغان29/12/1396
7شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد KM/w/0060/1396ساختمان ایستگاه بس در پنج مسیر شهر کابل (فاز دوم)25/10/139678918766شرکت ساختمانی حکمت نحیب و جاوید امید طور مشترک 29/12/1396
8شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود پروزه براي بودجه عاديKM/96/W-0023/NCBامور ساختمان سرک دهکیپک الی سرای شمالی 08/09/139617324677شرکت ساختمانی فقیر محمد رحمانی 29/12/1396
9شاروالی ها تدارکات امور ساختمانیکود پروزه براي بودجه عادي KM-SW - NCB - 0055 -1396 ساخت و نصب پل های هوایی عابر پیاده درسطح شهر کابل11/09/139633726019شرکت ساختمانی حکمت نجیب 29/12/1396
10وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تدارکات امور ساختمانیمعیشت بدیل و بسته های تشویقی برای ولایات جهت کاهش کشت کوکنارMCN/W15/NCB/1396پروژه اعمار مراکز جمع آوری سبزیجات در ولایت لغمان03/04/13963162160شرکت ساختمانی وحید عبدالله29/12/1396
12345678